TRAN XUAN AN - PHAN HOI 3 / feedback 3 ( trang phu 3 )

31.10.06

XÁC ĐỊNH CHÂN DUNG & ĐÍNH CHÍNH NIÊN KỈ PCĐT. TÔN THẤT THUYẾT & VUA HÀM NGHI

ẢNH CHÂN DUNG VUA HÀM NGHI & ĐỆ NHỊ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN TÔN THẤT THUYẾT:

(Trần Xuân An, "Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa", Nxb. Thanh Niên, 9-2006)Ảnh trên: Chân dung vẽ truyền thần vua Hàm Nghi hồi còn trẻ
Ảnh trên: Chân dung vua Hàm Nghi thuở đã về già (*)


Ảnh trên: Chân dung vẽ truyền thần Tôn Thất Thuyết chân thực
ĐÍNH CHÍNH NIÊN KỈ:

Niên kỉ đệ nhị phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết ([1835?] 1839 – 1913), tr. 336:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_III
/phu_cdtnvtuong_tep14_III.htm


http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_III
/phu_cdtnvtuong_tep17_III.htm


Niên kỉ vị vua yêu nước Hàm Nghi (1971 – [1943?] 1944), tr. 337:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_IV
/phu_cdtnvtuong_tep13_IV.htm


Xem thêm:

http://pg.photos.yahoo.com/ph/tranxuanan_vn
/slideshow?.dir=/dd30scd&.src=ph
(**)

Chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về việc ông đã gửi điện thư nêu lên sai sót do lỗi kĩ thuật về một vài con số niên kỉ, vốn được ghi chú dưới ảnh chân dung của hai nhân vật lịch sử Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, trong sách in giấy.

Xin thành thật cáo lỗi cùng quý người đọc.
Tác giả trân trọng đính chính.

Nhân đây, cũng xin bày tỏ thêm một lần nữa: Tác giả trông mong sự góp ý, phê bình từ tất cả mọi phía, và xin chân thành cảm ơn trước.

TP.HCM., ngày 31 tháng 10 HB6 (2006) --
10 tháng 9 Bính tuất HB6

Tác giả:
TXA.

____________________________

(*) Ghi chú:
Xuất xứ ảnh vua Hàm Nghi lúc về già
Hình ảnh này tôi không mạn phép sử dụng trong sách in giấy (Trần Xuân An, "Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa", Nxb. Thanh Niên, 9-2006), chỉ đưa lên trang web theo các địa chỉ đã ghi (links).

(**) Để đọc những dòng chú thích dưới ảnh trong tệp slideshow này, đề nghị lưu ý điều chỉnh ở thanh công cụ phía trên màn hình: VIEW --> ENCODING --> UNICODE (UTF-8).

01-11 HB6 (2006)